2017. február 21., kedd

Az Egyház harci imájaHozd ide fiam az olvasómat! – szokta kérni tőlem közel százéves dédmamám évekkel ezelőtt. Gyerekként sokat gondolkodtam azon, hogy  hogyan múlnak el számára a mindig ugyanolyannak tűnő hosszú órák és napok. Nehezen hallott és járt, csak az udvarra mozdult ki levegőzni, mégis mindig derűsnek és boldognak láttam. Szinte mindig rózsafüzért imádkozott: éjjel, amikor az ágy szélén ülve nem tudott aludni, és nappal is, bárhol, bármikor. Valószínűleg életének utolsó perceiben is megtöltötte szívét az Úr iránti szeretet és hála.

Az Irgalmasság anyja című könyv szerzője, Madinger atya is a Szűzanyára irányítja az olvasó figyelmét, s arra inti őt, hogy bizalommal forduljon Jézus édesanyjához és kérje segítségét, közbenjárását. A szerző megismertet bennünket az általa létrehozott Vándor Szűzanya mozgalommal is, továbbá személyes tanúságtételek keretében tudhatjuk meg, miként változott meg a rózsafüzért kitartóan imádkozók élete.

A rózsafüzér az Egyház harci imája, a Szentlélek imája. Isten lelke által alakult ki az Egyházban, s a Szentlélek erejét ajándékozza nekünk – véli a szerző. S mit ad még a rózsafüzér imádkozása? Gyógyulást, Jézus életének titkai által.

„»Orvosold a sebhelyet.« Ahányszor csak a rózsafüzérben Jézus életének titkait szemléljük, ezek a szavak, »lélek és élet« lesznek. Csak ekkor válik Jézus olyan élő valósággá, ami átalakítja életünket és megújulást hoz. Ez Máriával, az Úr Anyjával együtt történik... Minden Üdvözlégy alkalmával kérjük: Istennek Szent Anyja, imádkozz érettünk!”

Ki a Vándor Szűzanya?
Herbert Madinger atya 1983-ban különleges kezdeményezést indított el Ausztriában: 70 darab 50 centiméteres, fa Mária-szobrot készíttetett, majd ún. „támaszpontokat” – vagyis befogadó családokat – keresett nekik. Olyan embereket, akik 2-4 hetente egy másik családhoz vagy személyhez vitték el a Szűzanya szobrát, s vele együtt talán a hitet is.  

Íme két tanúságtétel a sok közül, amelyekkel a könyvben találkozhat az olvasó:

„Mindezt a Vándor Szűzanyának köszönhetjük”
Két szomszédos család évtizedek óta viszályban állt egymással, s már a harag okát sem igazán ismerték, mígnem egyikük úgy döntött, változtat ezen: „Nos, Isten bátorságot adott, hogy a Vándor Szűzanyával mindennek véget vessek. Kezembe vettem a rózsafüzért és karomba kaptam a Vándor Szűzanyát. Így kopogtattam a szomszéd ajtaján, s kértem, fogadják be. 'Gyere be, Hanni!' – mondták. 'Ülj csak le, és tölts egy kis időt nálunk.' A szomszédok rendkívül örültek a Vándor Szűzanyának és nekem, mert ők is inkább békében akartak élni velünk. Mindezt az Istenanyának köszönhetjük.”

„Azóta a családunkban minden sokkal szebb lett”
Egy családanya élete mélypontra került, amikor szülei igazságtalanul osztották szét a családi vagyont, s ő ezt sérelmezte. „Súlyos depresszió tört rám. Szerencsére a férjem kitartott mellettem szörnyű hangulatom ellenére is... Ebben a krízisekkel teli időszakban ért el hozzám a Vándor Szűzanya felajánlása... Amikor a kezemben tartottam a Vándor Szűzanyát, rögtön éreztem, milyen nyugalom és erő árad belőle... Gyakran beszéltem Vele problémámról, ahogy szívemben éreztem vagy imádkoztam a rózsafüzért. Már három hét után megtaláltam a belső nyugalmamat, és meg tudtam bocsátani a szüleimnek.”

A szerző hangsúlyozza, hogy aki naponta imádkozza a rózsafüzért, „belenő a kegyelem tengerébe, a tágasságba és az Isten-ismeretbe.” A rózsafüzért imádkozó hívők képesek hirdetni Krisztus megváltó erejét és közelségét, s ezáltal Isten „hírnöknépévé” válnak.

 Csuti-Mátyás Zsófia

2017. február 13., hétfő

Hogyan váljak benső emberré?Egy hétköznap délelőtt a templom előtt elhaladva megkérdeztem kétéves pici fiamtól, hogy bemenjünk-e a Jézuskához. Ő azt felelte: igen. Gyújtottunk egy mécsest, és az ölembe véve leültünk a leghátsó sorba. Csak mi voltunk a templomban. Kisfiam nem kérdezte meg, hol van a Jézuska, miért nem látja. Tudta, érezte, hogy ott van, körülöttünk, a szívünkben. Könnyedén átadta magát a nem láthatónak – ösztönösen érzékelte, megélte a csöndben Jelenlévőt. „A csöndes jelenlét az Eucharisztia valósága előtt egyensúlyban tart. Úgy tűnhet, nem történik semmi, pedig az isteni jelenlét alakít, formál, megtart. Benső emberré leszünk Őbenne.”

Ebben (benső emberré lenni) segít bennünket Az Oltáriszentségben élő Jézus című könyv. Eligazít, hogy megláthassuk a láthatatlant, bebizonyítja, hogy emberi tudásunk, tapasztalatunk nem elegendő – az imádság segít benső emberré válni. Henri Morice atya sorainak segítségével együtt imádkozhat az olvasó a szerzővel, aki egyszerű, könnyed stílusban, személyes élményekkel színesítve teszi ezt az alábbi ünnepek kapcsán:   

 • Karácsony – Isten pólyában
 • Vízkereszt – A lelkek világossága
 • Nagycsütörtök – A kenyér „őrülete”; A szeretet erősebb, mint a halál; Isten szeretet
 • Nagypéntek – A kálvária és az oltár; A mennyei szőlőtő
 • Húsvét – Az emmauszi úton
 • Mennybemenetel – Jobb nektek, ha elmegyek
 • Úrnapja – Az élő szentségtartó
 • Nagyboldogasszony – Az első kehely
 • Templomszentelés ünnepe – A belső templom
 • Mindenszentek – Az egység ünnepe

Egy rövid részlet a Nagycsütörtök című fejezetből. Gondolatait egy  személyes élménnyel kezdi a szerző: „Ahogy az imént beléptem a templomba és a szentély felé néztem, elszorult a szívem. A lecsupaszított oltár puszta, hideg márványa, a félig nyitott, üres tabernákulum, a kioltott mécses olyan benyomást keltett, mintha halottas szobában lennék, ahonnan már elvitték a holttestet... Nyugtalanságom azonban nem tartott sokáig, mert az egyik oldalkápolnában észrevettem a virágokkal díszített, szépen kivilágított oltárt. Jó néhány hívő volt ott, akik tekintetüket a tabernákulumra függesztve összeszedetten imádkoztak és hódoltak előtte” – emlékezik Morice atya.

Nagycsütörtök! Ez a szó gondolatok özönét indítja el az Eucharisztiát szerető lelkekben. Ezen a napon mutatta be az első Pap az első szentmisét... Lehet-e ennél szebb évforduló? (…) Az Eucharisztia alapításának ihletője nyilvánvalóan az egység vágya...”

A technika által minden elérhető, megfogható, meglátható, ízlelhető, megtapasztalható, stb. Vagy mégsem? Henri Morice atya könyvében rámutat ennek az ellenkezőjére, és segít abban, hogy a hit és az ima által megnyíljunk Istennek. „Emberi fogalmakon, hasonlatokon, képeken keresztül igyekszünk fölfogni a Fölfoghatatlant, és csak annyit mondhatunk: Ő – Isten – végtelenül több és végtelenül más, mint mi, túlfeszít minden emberi kategóriát.”

Csuti-Mátyás Zsófia

2017. február 8., szerda

Az élet fantasztikus? Igen, az!

Pár héttel ezelőtt rendeltem néhány üzleti kiadványt, amelyekhez ajándékba megkaptam Az élet fantasztikus című könyvet is. A mű szerzője, az 1927-ben született Charlie „Fantasztikus” Jones pályája biztosítási ügynökként indult, majd hamarosan az egyik legsikeresebb amerikai motivációs előadóként körbeutazta a világot.  Küldetése az volt, hogy segítsen az embereknek az olvasás, a tanulás által jobbá és értékesebbé tenni az életüket.
 
Nagyon szeretem az olyan üzleti könyveket, amelyeket Istenben hívő, Istenben bízó emberek írnak, mivel rendkívül sajátos hangulatot teremt az ilyen művek olvasása. Örömet okoz olvasni arról, hogy nem csak törtetve, másokon átgázolva lehet sikeres, boldog és eredményes életet élni, hanem ez Istennel együtt is sikerülhet. Charlie Jones erről egy helyen így ír: „Amikor az emberek megismerik Istent, az élet nem könnyebbé, hanem jobbá válik.”
 
Mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez a könyv csak üzletembereknek való, álljunk csak meg egy pillanatra és nézzük, mit szól ehhez a szerző: „Legyél bár fiatal vagy öreg, felelős vagy valamiért, amit egyedül kell elvégezned. Ebben az értelemben mindenki vezető a saját életében, bármilyen munkakörben dolgozik is.”
 
Hogyan épül fel a könyv?
 
A kiadvány első része hét olyan törvényt tárgyal, amelyek abszolút értékűek a vezetésben. Ezek a következők:
 • Tanuld meg, hogyan csiholhatsz érdeklődést magadban a munkád iránt! 
 • Használd fel, vagy elveszíted! 
 • Tettekkel tökéletesedj! 
 • Adj, hogy kaphass! 
 • Tárt karokkal fogadd a tapasztalatokat! 
 • Rugalmasan tervezz! 
 • Motiváltan motiválj!

A mű második felében Charlie Jones három alapvető döntést mutat be, amelyről a következőket írja: „Bár naponta több tucatszor döntünk, az életben mindössze három alapvető döntés létezik. Amikor ezeket meghozod, minden másra kihatással vannak, és minden erődet igénybe veszi, hogy kitarts mellettük.” Ez a három alapvető döntés a következő:
 • Kivel akarod leélni az életedet?
 • Mivel akarod tölteni az életedet?
 • Minek akarod szentelni az életedet?

A könyv annyira tartalmas (rengeteg érdekes, szívszorító történetet is található benne), hogy érdemes lenne az egészet bemásolni ide, de mivel ez nem lehetséges, ezért csak néhány olyan részt emelnék ki belőle, amelyek nagyon megfogtak az olvasás során.
 
„Az idősödő emberek zöme azzal pocsékolja az idejét, hogy a fiatalságát sírja vissza. […] Szégyen-gyalázat, hogy az emberek megöregszenek, de nem akarnak holtig tanulni. […] Ha hajlandó vagy holtig tanulni, akkor egyre elmélyültebbé, gazdagabbá és kiteljesedettebbé válsz.”
 
*     *     *
„Egy pasas egyszer megkérdezte tőlem:
 
– Charlie, te is azoknak a fickóknak az egyike vagy, akik azt hiszik, hogy mivel ők maguk hisznek, másoknak is hinniük kell?
 
Nem, én egyáltalán nem így gondolom. Másvalaki azt kérdezte:
 
– Azt hiszed, hogy az embereknek mindent el kell hinniük, amiben te hiszel?
 
Azt feleltem neki:
 
– Nem, de abban igenis hiszek, hogy az embernek tisztában kell lennie azzal, miben hisz és miért, ezután pedig hinnie kell benne.” 
*     *     *
 
„Képzelem milyen nehéz elhinni, de szerte Amerikában emberek ezreinek tartottam előadásokat az önbizalomról és a bátorságról, s közben nem tudtam elég bátorságot összekaparni magamban, hogy együtt imádkozzam a feleségemmel és a családommal. Ehhez három évre volt szükség.
 
[…]
 
Életem egyik legnagyobb áldása egy olyan éjszakán talált rám, amikor a feleségem és én együtt imádkoztunk. Nem úgy értem, hogy zsolozsmákat daráltunk; egyszerűen csak beszéltünk Istennek néhány olyan dologról, amit a jelek szerint képtelenek voltunk elmondani egymásnak.
 
Emlékszem mennyire bosszús voltam rá valami apróság miatt, és éppen ezért érintett ilyen mélyen a dolog. Aznap éjjel a feleségem imádkozott először, és valami ehhez hasonlót mondott:
 
– Édes Istenem, köszönöm, hogy ilyen jó férjet adtál nekem, bocsáss meg nekem, hogy nem vagyok jobb feleség, és segíts jobbá válnom.
 
Egészen mellbe vágtak az imádság közben mondott szavai. Kristálytisztán világossá vált előttem, hogy nem ő a hibás. Én vagyok a gazember. Nem olyan férj voltam, amilyennek lennem kellett volna. Nem olyan apa voltam, amilyen lehettem volna. Milyen nagy lecke… és csak térdepelve kezdhettem el megtanulni.” 

Charlie „Fantasztikus” Jones könyvét a következő gondolatokkal fejezi be: „Az ösztönző könyvek olvasása közben szem előtt kell tartanod egy sarkalatos szabályt: csak azt tarthatod meg és élvezheted, amit megosztasz és elajándékozol. Ha nem az osztozás és adakozás szándékával fogsz hozzá az olvasáshoz, azt javaslom, add a könyveket olyasvalakinek, aki megosztja őket veled, és miközben figyeled, hogyan fejlődik az olvasó az olvasottak megosztása révén, fel fogod fedezni a könyvek hatalmát.”
 
Teklits Tamás

2017. február 2., csütörtök

Az Ön családjának vannak sebei?Saját környezetemben úgy veszem észre, a családnak igenis fontos szerep jut ma is: saját, 30-as évei elején járó generációm tagjai közül a többség már családot alapított, a legtöbb helyen pedig már gyerek/gyerekek is vannak. Jó ezt megélni, s épp a napokban akadt a kezembe egy könyv, amely szintén megerősítette a család megtartó erejébe vetett hitemet: „A család egységet alkot. Mindannyian összeköttetésben állunk egymással, és ha az életedre vonatkozó tervet nem töltöd be, az mindenkire hatással lesz... Természetesen a legszorosabb összeköttetésben a családunkkal állunk... A szüleink, rokonaink fontosak” – hangsúlyozza Michael H. Brown Az életmisszió – A család sebeinek gyógyítása című könyvében.

Vannak sebek?
A család sebeit hangsúlyozza a szerző a könyv címében, nem véletlenül: családban élni nem mindig csak öröm és boldogság, nehézségekkel, bajokkal is szembe kell nézni időnkét, s a legjobb, ha közösen, imádsággal, Istenbe vetett bizalommal tesszük. Michael H. Brown úgy véli, léteznek őseinktől kapott fertőzések. Gondol itt a testi örökletes és lelki betegségekre is. „...negatív érzelmek öröklődnek. Vagy egyéb bajok, például válás, alkoholizmus, anyagi problémák, balesetek. Ez nem azt jelenti, hogy minden betegség a gonosz műve. Az Úr titokzatos módon működik. Megenged bizonyos próbatételeket.”

Előfordul azonban, hogy figyelmen kívül hagyjuk a lelki okokat: „A lelki megújulásra való hívás már a legelején elkezdődik, és egészen a Mennyországba való belépésünkig tart.” Minden bűn meghívás arra, hogy démoni erőket engedjünk be, majd átörökítsük őket utódainkba – véli Hampsch atya.

Egy lehetséges út:
Hampsch atya hangsúlyozza, hogy ha az ősök bűnei bocsánatot nyernek, a fizikai következményeik is meggyógyulnak. A családfa gyógyító program dinamikájának ez van a hátterében. A családfa gyógyító szolgálatban minden egyes résztvevőnek egyfajta személyre szabott imát kell mondania akkor is, ha csoportban végzik. Ez lehet egy olyan egyszerű ima is, mint:

„Atyáink bűneit ne rajtunk torold meg.” (Zsolt 79, 8)
„Ne büntess bűneimért, sem tévelygéseimért, sem pedig atyám vétkeiért.” (Tób 3,3)

A szerző úgy fogalmaz: az élet célja, hogy elvégezzük feladatunkat, megtisztítsuk lelkünket és családunkat. „A szeretet áradása átmossa a lelket, és ha beteljesítjük az Istentől kapott küldetésünket, az lesz a legnagyszerűbb hatása, hogy annyira megtisztulunk, hogy közvetlenül bejuthatunk a Mennybe.”

Mit tehetünk?
„Gondolatainkat és imáinkat át kell helyeznünk a fejünkből a szívünkbe, hogy minden gátat eltávolíthassunk. (...) A Szűzanya segíteni fog. Imában kérnünk kell a Mennyország angyalait is Jézus nevében, hogy távolítsák el a sötét foltokat a család mindkét oldalán, és küldjenek minden ott ólálkodó, minket beszennyező tisztátalan lelket a Kereszt lábához.” A szerző mindvégig hangsúlyozza az ima és a szentmise szabadító hatását!

DeGrandis atya imája:
„Jézus Nevében és istengyermeki hatalmamnál fogva megszakítok minden kommunikációt az előző nemzedékektől jövő gyűlölettel, keserűséggel, nehezteléssel, meg nem bocsájtással, bujasággal, irigységgel, falánksággal, lustasággal, büszkeséggel, minden negatív erővel, mindennel, ami nem Isten országából származik.
Jézus drága Szent Vére borítson be engem és a családomat!
Szentlélek, Jézus nevében kérlek, tégy szabaddá, tisztíts meg minden negatív érzelemtől, amit elődeim bármelyik generációja közvetít felém! Ámen.”

Zárásképp pedig egy mindig szem előtt tartandó gondolat a szerzőtől, amit nem szabad elfelejtenünk: „A negatív erők sebeket keresnek, hogy azokon át beléphessenek, különösen az önmagunkkal és a másokkal szembeni meg nem bocsájtás sebeit.”

Csuti-Mátyás Zsófia

2017. január 25., szerda

Homeopátia, Waldorf és agykontrollJézus Krisztus az egyetlen Megváltó! Csak általa tud az ember megszabadulni a bűntől, a gonosztól és az örök kárhozattól! Ő a biztos út!” – írja Katona István atya Gál Péter, A New Age keresztény szemmel című legújabb, érdekességekkel teli könyvének ajánlásaként. Gál Péter szerző azoknak ajánlja kiadványát, „akik a biztos úton akarnak járni, s így követni Jézust.”

Vannak, akik a gyógyszerek helyett a homeopátiás szerekre vagy a természetgyógyászatra esküsznek. Van olyan ismerősöm, aki agykontrollal igyekszik kihozni magából a maximumot, és persze a szombathelyi Waldorf szemléletű iskola előtt is mindig rengeteg diákot látok jönni-menni délutánonként. Mindezek mellett pedig továbbra is hat az emberekre a Harry Potter-jelenség, a Feng Shui, a kineziológia és a reiki. Hogy mi a közös ezekben? A New Age. S hogy mi is ez pontosan?

A New Age mozgalom kialakulása
A New Age nézetei és gyakorlatai két nagy gyökérből erednek: egyfelől az ókori európai hagyományokból (a gnoszticizmusból és újplatonizmusból, valamint a hozzájuk tartozó mágikus-okkult elemekből), másfelől a távol-keleti vallásokból” – írja a szerző. A mozgalom körvonalait nehéz lenne meghúzni, annyi azonban bizonyos, hogy sokfélesége ellenére alapként mindig megjelenik a gnoszticizmus és a hinduizmus alaptételeiből álló világ- és emberkép. Mindez pedig messze eltér a kinyilatkoztatásból származó keresztény szemlélettől.

Ön tudta, hogy

 • a New Age első számú alapja az okkultizmus és a mágia?
 • elindítása az antropozófiának köszönhető (képviselője a Waldorf szemlélet atyja, Rudolf Steiner!)?
 • a mozgalom első számú központja a San Fransisco melletti Esalen Intézet?
 • Magyarországon Hamvas Béla, Nemere István, Müller Péter és mások könyveiben is bukkanhatunk New Age-es gondolatokra?


A  könyvből mindent megtudhatunk a New Age mozgalomról. Gál Péter részletesen ír az előzményekről, a kialakulásról, s ami talán a legfontosabb, hogy milyen mai, mindenki által közismert módszerek, eszmék vagy csoportok által próbál behatolni mindennapjainkba. A tartalomból:

A New Age szellemi előzményei:

 • teozófia
 • antropozófia
 • jóga és guruizmus
 • modern lélektani iskolák, C. G. Jung


Eszmék, módszerek, csoportok:

 • Hare Krisna mozgalom
 • transzcendentális meditáció
 • jógakörök
 • tűzön járás
 • spiritizmus
 • okkult, mágikus praktikák: jóslás, asztrológia, inga és varázsvessző
 • természetgyógyászat
 • szellemgyógyászat
 • kineziológia
 • reiki
 • akupunktúra
 • agykontroll
 • ufóhit
 • homeopátia
 • Feng Shui
 • ősmagyarkodó szinkretizmus


Számomra a természetgyógyászat és a homeopátiáról készült összefoglaló volt a legérdekesebb. Lássuk, milyen a New Age viszonya a betegséghez? A mindenáron való gyógyulás, amely szívesen követi a legkülönfélébb technikák és alternatív gyógymódok totális ígéreteit; egyes módszerek azzal állnak elő, hogy mindig mindent gyógyítanak (pl. agykontroll), vagy a lehető legtöbb problémát orvosolnak. A New Age gyógyításban a cél szentesíti az eszközt; nem baj, ha az illető boszorkánynak nevezi magát, csak gyógyítson. Ezzel szemben a keresztény életben is küzdelem folyik az egészségért, az életért, de csak az Istenre visszavezethető, a kinyilatkoztatott erkölcsiségnek ellent nem mondó eszközökkel.”

Gál Péter úgy véli, az Istenben való élet azzal jár, hogy megszűnnek félelmeink, szorongásaink. Elmúlik a rettegés a betegségektől, a rossz emberektől, a sötéttől, a jövőtől: „Rábízom magam az Úrra, és megoldódnak a problémák.” Végezetül egy rövid idézet egy tanulságos, személyes tanúságtételből: „Hogy már eléggé le vagyok zárva a gonosz lelkekkel szemben, az két év elteltével, karácsonykor derült ki. (…) egy agykontrollos ismerősöm felhívott. Küldtem neked telefon üzenetet az agykontroll segítségével... megkaptad? Nem – mondtam, de csak később értettem meg, az üzenet azért nem érkezett meg hozzám, mert az Úr lezárt.”

Csuti-Mátyás Zsófia